Kod Jezika Prirode 1. Dio

19.90

Ako vam je bar jednom u životu palo na pamet kako bi bilo lijepo da ozbiljne stvari doživite kao
komediju – na pravom ste mjestu.

Kategorija: SKU: 1

Opis

Knjiga ‘Kȏd jezika Prirode’ je rezultat komparativne studije između prirodnih i društvenih zakonitosti.
Kada je krenuo rad na toj studiji, sve se činilo da će isti biti interesantno znanstveno štivo namijenjeno
prvenstveno znanstvenoj zajednici. I tako je to trajalo neko vrijeme. No nakon prikupljenih 452 stranice
materijala desio se jedan banalan događaj koji je promijenio smisao svega. Pokrenulo je to Pandorinu
kutiju spoznaja koje su počele nadolaziti neočekivanom brzinom, a koje bi mogla biti od koristi širokom
broju ljudi.
Sve te spoznaje nisu se mogle objaviti u jednoj knjizi. Zato je otkrivanje jezika Prirode podijeljen u dva
dijela.
Prvi dio Kȏda jezika Prirode podnaslovljen je: La Commedia Scientifica (Znanstvena Komedija). Tu se
govori o stanju stvari u kojemu se nalazimo. On nas uvodi u jezik s kojim Priroda komunicira sa svim
živim bićima. Spoznaje iznesene u tom dijelu bi nas trebale uputiti na to kako je Priroda predvidjela da s
tim jezikom komunicira i sa nama razumnim bićima. To je ključni moment zbog čega se počinju uočavati
paradoksi o kojima nikada nismo razmišljali.